دسته
پيام
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 11770
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 4
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

علائم ظهور

 

 

  علائم ظهور به 2 دسته تقسیم میشوند : علائم حتمی و علائم غیر حتمی 1- خروج یمانی از یمن 2 خروج سید حسنی از طالقان که مردی از بزرگان شیعیان است و از ناحیا دیلمان قزوین خروج و قیام مینماید . 3 موت فقها پی در پی 4 ضایع کردن نمازها و پیروی از شهوتها و کم شدن امانتداری در مردم 5 بلند شدن صدای خصومت و دشمنی در مساجد 6 دشنام دادن اولاد به پدران و مادران و افترا زدن به ایشان و شاد شدن اولاد از مرگ والدین و زدن و آزار ایشان 7 کم شدن کارهای خیر و کم شدن علما حقیقی 8 رشوه گرفتن قضاوت در حکم و ندانسته حکم کردن ایشان 9 قرآن را با ساز و نوا خواندن 10 مردها خود را شبیه زنان در آوردن و زنان شبیه مردان و بلند گذاردن کیسوای جلوی سر جوانان و مردان 11 ساز و آواز و لهویات زیاد و کسی منع نکند و یا جرات نکند که منع کند 12 آلات موسیقی و اهو در مدینه و مکه آشکار میشود 13 کم فروشی و گران فروشی نمودن 14 از طریق باطل و حرام کسب کنند و ربا گرفتن شغل مردم میشود 15 اعمال خیر را برای نمایش و ریا انجام دادن 16 حج کردن ثروتمندان برای تماشا و گردش و استراحت و حج کردن مردم متوسط برای تجارت کردن و حج نمودن فقرا برای ریا و تظاهر 17 مردم به همدیگر نگاه میکنند و از مردم بدکار پیروی نمایند 18 امر به معروف و نهی از منکر کننده را سرزنش و ملامت کنند و او را نصیحت کنند که امر به معروف نهی از منکر نکند 19 مرده را با استهزا بردارند و کسی دنبال جنازه او گریه و زاری نکند 20 در هر سال بدعتها و شر زیاد شود ، غیبت کردن به نظر مردم شایسته باشد 21 قبور ائمه (ع) را به گلوله خراب کنند 22 طلاق و جدایی بین زن و شوهر زیاد گردد 23 قسم خوردن بناحق فراون شود 24 دین به دنیا فروخته شود و تعارفات و دروغ در بین مردم فراوان گردد 25 مردان تابع لغزشها علما شوند و از علما ی حقه فرار کنند 26 مردان صورت های خود را صاف و براق کنند 27 قیام مردمی از قم کهم مردم را دعوت به حق کند و با او باشند جماعتی که دلهایشان مانند پاره های آهن است در استقامت 28 کشته شدن نفس زکیه پشت کوفه با هفتاد نفر . امام صادق به یکی از یاران خود فرمودند : 29 ظلم وستم فراگیر شود 30 حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند 31 دین خدا (عملا) تو خالی شده  همانند ظرفی که آن را واژگون سازند 32 طرفداران و اهل باطل بر اهل حق پیشی گرفته اند 33 کارهای بد آشکار شود و از آن نهی نمیشود و بدکاران باز خواست نمیشوند 34 مردان به مردان زنان به زنان اکتفا کنند 35 افراد (به ظاهر) با ایمان سکوت کرده و سخنانشان را نمی پذیرند 36 شخص بدکار دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمیکند 37 بچه ها به بزرگان احترام نمی گذارند 38 قطع پیوند خویشاوندی شود 39 نوجوانان پسر همان کنند که زنان میکنند (آرایش) 40 زنان به زنان ازدواج نمایند 41 انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف میکنند و کسی مانع نمیشود 42 افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مومن به خدا پناه میل برند 43 مداحی دروغ از اشخاص زیاد می شود 44 همسایه ، همسایه خود را اذیت می کند و از آن جلوگیری نمی شود 45 کافر به خاطر سختی مومن شاد است 46 شراب را آشکار می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند 47 کسی که امر به معروف میکند خوار وذلیل است 48 آدم بد کار در آنچه خداوند آن را دوست ندارد نیرومند و مورد ستایش است 49 اهل قرآن و دوستان آنها خوارند 50 راه نیک بسته و راه بد باز است 51 انسان به زبان میگوید ولی عمل نمیکند 52 مومن خوار و لیل شمرده می شود 53 بدعت  زنا آشکار میشود 54 مردم به شهادت و گواهی ناحق اعتماد کنند 55 حلال حرام شود و حرام حلال گردد 56 دین بر اساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا و احکام آن تعطیل گردد 57 مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود 58 جرات بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد 59 مومن نمیتواند نهی از منکر کند مگر در دلش 60 ثرت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد 61 سردمداران به افران نزدیک شوند و از نیکوکاران درو شوند 62 والیان در قضاوت رشوه بگیرند 63 پستهای مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگی 64 مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد 65 ذن بر شوهر خود مسلط شود و کارهایی که مورد خشنودی شوهر نیست انجام میدهد و به شوهرش خرجی میدهد 66 سوگند های دروغ نسبت به خدا بسیار میگردد 67 آشکارا قمار بازی میشود 68 مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش میشود 69 همسایه از ترس زبان به همسایه احرام میکند 70 بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش میشود 71 ستم و تجاوز شایع شده است 72 مرد به خاطر دنیایش ریاست میکند 73 نماز را سبک شمارند 74 بر سر کسب های حرام آشکار رقابت کنند .  برگرفته از : سالنامه ابا صالح

 

 

 

 

دسته ها : علائم ظهور
پنج شنبه بیست و هفتم 4 1387
X